Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası-ISO/IEC 27001

Bilgi güvenliği politikasının amacı, Monovi’de iş sürekliliğini sağlamak, riskleri minimize etmek, güvenlik ihlal olaylarını önlemek ve olası etkilerini azaltarak hasar riskini en aza indirmektir.

 • Güvenlik Politikamız aşağıdaki konuları garanti altına almaktadır.
 • Bilgi herhangi bir yetkisiz erişime karşı korunacaktır.
 • Bilgilerin gizliliği sağlanacaktır.
 • Bilgi bütünlüğü muhafaza edilecektir.
 • Muhafaza edilen iş süreçlerine ait bilgiye ulaşılabilirlik sağlanacaktır
 • Yasal ve Mevzuat gereksinimleri, üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümler sürekli izlenecek ve karşılanacaktır.
 • İş Sürekliliği Planları geliştirilmiş, muhafaza edilmiş ve test edilmiş olacaktır
 • Bilgi Güvenliği Eğitimi tüm çalışanlar için geçerli olacaktır.
 • Tüm fiili veya şüpheli bilgi güvenliği ihlalleri Bilgi Güvenliği Yöneticisine rapor edilecek ve araştırılması sağlanacaktır.
 • Prosedürler, politikayı destekleyici şekilde hazırlanmıştır (Virüse karşı korunma, şifreleme vb.).
 • Bilgi Güvenliği Yöneticisi, politikanın sürdürülmesi ve uygulanması sırasında destek ve danışmanlık sağlamakla sorumludur.
 • Tüm yöneticiler politikanın uygulanmasından ve ilgili bölümlerdeki personel tarafından anlaşılmasından doğrudan sorumludur.

 


 

Kalite Politikamız-ISO 9001:2015
Monovi Bilgi Teknolojileri Yayıncılık San. Tic. A.Ş. olarak yazılım geliştirme, bilgi teknolojileri hizmetleri, satış sonrası destek ve danışmanlık hizmetlerimizde;

 • Müşteri gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, müşteri odaklı ve kaliteli  yazılım çözümleri geliştirmek,
 • Ürünlerimizi sürekli iyileştirmek ve desteklemek,
 • Bilişim sektöründeki hızlı gelişmeleri takip etmek,
 • Alanımızla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatları yakından izlemek,
 • Verdiğimiz hizmetlerde,  en uygun ürün ve çözümlerle müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Çalışanlara değer vererek, en uygun çalışma ortamını ve sürekli eğitimle çalışanların gelişimini sağlayan bir kuruluş olmak,
 • Takım ruhunu, çevik proje anlayışıyla birleştirerek, müşterilerilerle birarada çalışan bir hizmet ve danışmanlık kuruluşu olmak,
 • Sisteminde sürekli iyileştirme ve geliştirme felsefesini benimseyerek, yasal hükümlere ve mevzuatlara her zaman uygun hizmet ve ürün sağlamaktır.

 

Selma TEZCAN TÜRKAL
Genel Müdür


Sertifikalarımız